Tjenester

 

Vi tilbyr de viktigste tjenester innen hestemedisin:

Døgnvakt/akutthjelp

Helsekontroll

Vaksinering

Halthetsutredning

Leddbehandling

Munnhuleundersøkelse og tannbehandling

Kjøp-/salgundersøkelse

ID-merking

Utfylling av hestepass

Kastrering

m.m.

Copyright: www.vethjelp24.no